در پی یک مطالعه که دستاورد آن اخیرا در مجله‌ی کارنت بیولوژی منتشر شده، محققان پی برده‌اند که انجام حرکات ورزشی ۴ ساعت پس از یک کار ذهنی مرتبط با حافظه، کمک می‌کند تا افراد بتوانند اطلاعات را بهتربه یاد بیاورند وهمچنین الگوهای مغزی مرتبط با حافظه را نیز در آن افراد افزایش می دهد.

خردسالان (۱ تا ۳ ساله) و کودکان پیش دبستانی (۳ تا ۵ ساله) باید هر روز به مدت حداقل ۳ ساعت و به صورت پراکنده در طول روز فعالیت فیزیکی داشته باشند.

اکثر محققان بر این باورند که پرورش ﺗﻮﺍﻧﺎیی های جسمی ،ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺗﻮﺍﻧﺎیی های ﺫﻫﻨﯽ کودک ﻣﯽ شود  و فعالیت های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺣﺮﻛﺘﯽ، ﺍﺳﺎﺱ ﺭﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺍﺟﺘﻤﺎعی است و ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ به رشد ذهنی کودک کمک می کند.
 
 ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻮﺩﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﯽ ﻛﻮﺩﻙ از ﺑﺪﻥ ﻭ ﺣﺮﻛﺎﺗﺶ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ، ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺯ ﺟﻤله ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هستند ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺭﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒه ﻛﻮﺩﻙ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﺮﻛﺘﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺷﯽ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺍﺳﺖ .  

                                                                                                                         حال،ورزش چگونه  باعث افزایش حافظه می شود؟

بخش خاکستری مغز، مسئول فعالیت های شناختی نظیر حافظه و یادگیری است. اما این نخستین بار است که رابطه آمادگی جسمانی هوازی با بخش سفید مغز کودکان مورد ارزیابی قرار گرفته است مطالعات گذشته نشان داده است که باریک شدن قسمت خاکستری مغز با افزایش قدرت استدلال و مهارت‌های فکری همراه است. ما برای اولین بار نشان دادیم که آمادگی هوازی می‌تواند در باریک شدن قسمت خاکستری مغز نقش داشته باشد. در واقع ما دریافتیم که کودکان و بزرگسالانی  که آمادگی هوازی بیشتری دارند، ضخامت قسمت خاکستری مغزشان کمتر است که این امر مطلوب است.

نقش ورزش در فعالیت و هماهنگی بدن:
 

تناسب در حرکات و به کارگیری اعضای بدن به طور همزمان در رشد ذهنی نقش دارد و این مهارت های حرکتی باعث پرورش ذهن نیز می شوند. هماهنگی دست و پا و چشم نشانه سلامت کارکرد مغز است .عدم هماهنگی اعضا نشانه ی اختلالات حرکتی و ذهنی است که می تواند بر یادگیری تاثیر سو گذارد. بوسیله ورزش می توان این حرکات را تقویت کرد

انرژی و تمرکز ذهنی کودک افرایش پیدا می کند:                                                                                                                                                                                                          کودکانی که ورزش می کنند می توانند ،  انرژی وتمرکز خود را افزایش دهند. دقت کردن به  نشان دادن عکس العمل به موقع و تعادل برقرار کردن در اعضای بدن باعث می شود که تمرکز بالا رود و دقت و تمرکز از عمده ترین مسایلی هستند که در یادگیری و استفاده از قوای ذهنی موثرند و خلاقیت را افزایش می دهد.
 

چه فعالیت هایی  کودک باید انجام دهد ؟

 فعالیت‌هایی همچون دویدن، رقصیدن، بازی‌کردن، حرکات پرشی ، هنرهای رزمی ، والیبال ،بدمینتون باعث افزایش قدرت یادگیری کودکان و مهارت‌های اجتماعی آ‌نها می‌شود.